Chirurgické dni Dr. Juraja Fajnora
ANESTÉZIA V PRAXI SPOLOČENSKÝCH ZVIERAT
3. - 4. december 2016

Prednášajúci

Attilio Rocchi

Clinical Unit of Anaesthesiology and Perioperative Intensive-Care Medicine
Univerzita veterinárnej medicíny, Viedeň

Detail

Stanislava Struhárová

Koučing so špecializáciou na rozvoj ľudského potenciálu
Motivačný seminár SAVLMZ (piatok)

Detail