Chirurgické dni Dr. Juraja Fajnora
ANESTÉZIA V PRAXI SPOLOČENSKÝCH ZVIERAT
3. - 4. december 2016

Workshop

PRE NEDOSTATOČNÝ ZÁUJEM JE WORKSHOP ZRUŠENÝ

Nedeľa 4.12.2016 (popoludní) 3x60 min 5-6 kadáverov, 20-24 ľudí, tj. 4 osoby na kadáver

Workshop lokálnej anestézie a blokád periférnych nervov na kadáveroch pod supervíziou prednášajúcich.