Chirurgické dni Dr. Juraja Fajnora
ANESTÉZIA V PRAXI SPOLOČENSKÝCH ZVIERAT
3. - 4. december 2016

Registrácia vystavovateľov Smolenice2016

On-line registrácia vystavovateľov na kongres Chirurgické dni Dr. Juraja Fajnora je ukončená. Ak máte záujem zúčastniť sa na tejto akcii, kontaktujte prezident@savlmz.sk


Organizačný tím