Chirurgické dni Dr. Juraja Fajnora
ANESTÉZIA V PRAXI SPOLOČENSKÝCH ZVIERAT
3. - 4. december 2016

Výlety do okolia

Jaskyňa Driny

Múzeum Molpír

Dolina Hlboče

 Ďalšie možnosti rekreácie a výletov nájdete na webových stránkach obce Smolenice.