Chirurgické dni Dr. Juraja Fajnora
ANESTÉZIA V PRAXI SPOLOČENSKÝCH ZVIERAT
3. - 4. december 2016

Sponzori a výstava

Naša vďaka patrí všetkým zúčastneným firmám a podporovateľom kongresu Chirurgické dni Dr. Juraja Fajnora

 

Generálny sponzor SAVLMZ
Partneri kongresu
Slo-Werfft, spol. s r. o.