Chirurgické dni Dr. Juraja Fajnora
ANESTÉZIA V PRAXI SPOLOČENSKÝCH ZVIERAT
3. - 4. december 2016

Informácie pre vystavovateľov

Vážený obchodný partner,

pozývam Vás na náš posledný tohtoročný kongres Chirurgické dni Dr. Juraja Fajnora.

Organizátorom je Slovenská asociácia veterinárnych lekárov malých zvierat (SAVLMZ).

Akcia sa bude konať 3.-4. 12. 2016 na Smolenickom zámku.

Propagácia akcie je zabezpečená emailovým oslovením doktorov – členov KVL, rozosielaním newslettrov a najmä web stránkou www.smolenice.savlmz.sk.

V mene mojom a v mene celého organizačného tímu Vás srdečne pozývam na predmikulášsku akciu. Pracujeme tak, aby táto akcia bola pre Vás a Vaše firmy prínosom.

MVDr. Róbert Maňko, prezident SAVLMZ

V prípade Vášho záujmu, prosím kontaktujte: prezident@savlmz.sk. Ďalšie informácie nájdete na nových webových stránkach www.smolenice.savlmz.sk, od 7.11.2016 bude možná on-line registrácia vystavovateľov.