Chirurgické dni Dr. Juraja Fajnora
ANESTÉZIA V PRAXI SPOLOČENSKÝCH ZVIERAT
3. - 4. december 2016

Umenie komunikácie

„UMENIE KOMUNIKÁCIE“

Žijeme v informačnom veku. Nežijeme v industriálnej, ale komunikačnej spoločnosti.
Svet sa mení vďaka novým myšlienkam a informáciám, či už ide o zložitú kvantovú fyziku, alebo recept na najpredávanejší hamburger.
Dnešný moderný svet charakterizuje obrovský, nepredstaviteľný tok informácií a teda aj tok zmien.
Najviac vzrušujúca je však skutočnosť, že tento kľúč k moci je dnes dostupný pre každého.

Prečo potom niektorí z nás dosahujú úžasné úspechy, kým iní ledva prežívajú? Prečo teda všetci nie sme šťastní, úspešní, bohatí a plní energie?

Samotná informácia nestačí. Jednotiacim prvkom každého jedného veľkého úspechu je činnosť, akcia !

Činnosť je to, čo vytvára výsledky. Ak sú informácie v rukách niekoho, kto ich nevie využiť na efektívnu činnosť, sú len akousi potenciálnou silou. Doslovnou definíciou slova „sila“ je „schopnosť konať“.
Čo sa týka komunikácie, základné princípy komunikácie sú všeobecne známe.

Avšak nie to, čo vieme, ale to čo robíme má na náš život podstatný vplyv.

Seminár na tému :   Emócie, emócie     

S emóciami je to ako s ohňom. Sú výborný sluha, ale zlý pán

Termín :      2. december 2016

Jedujúce sa malé dieťa. Uplakané dievčatko. Nahnevaný pubertiak. Podráždená matka. Zmätený otec. Nevrlá predavačka. Emócie a znovu emócie.....Každý z nás ma nejaké „ stratégie“ ako jednať s druhými, keď sú v negatívnych emóciách, a tiež ako zvládať tie vlastné. Často krát, ale veľmi nefungujú, aj keď sa snažíme. Dieťa sa hnevá tým viac, čím dôraznejšie mu vysvetľujeme, že žiadny dôvod na hnev nie je. Dievčatko plače a plače, napriek tomu, že ju chlácholíme a opakujeme, aby neplakalo. Dospievajúceho syna, ktorý prišiel domov nahnevaný, dráždia naše otázky, čo sa stalo. Keď to z neho dostaneme von a poradíme mu, čo by mal robiť, nahnevá sa ešte viac a zmizne so slovami, že sa s nami nedá hovoriť. A keď ide o naše vlastné emócie, často si ich ani plne neuvedomujeme, dusíme ich v sebe a tvárime sa , že žiadne nemáme, alebo obviňujeme iných, že za ne môžu oni.

Naučte sa svoje emócie pomenovať , hovoriť o nich a prežívať ich. Zistite ako emócie ovplyvňujú naše ďalšie psychické funkcie a aký majú význam v našom živote. Využite metódy rýchlej relaxácie.

Minimálny počet účastníkov je 15.