Chirurgické dni Dr. Juraja Fajnora
ANESTÉZIA V PRAXI SPOLOČENSKÝCH ZVIERAT
3. - 4. december 2016

Odborný program

Sobota 3.12.2016

09:00-09:50  Aktuálny prístup k celkovej anestézii malých zvierat (koncept balansovanej anestézie, základný prehľad inhalačnej anestézie, možnosti vedenia CRI, nové pokyny k infúznej terapii). (HR)

09:50-10:20 prestávka

10:20-11:10 Anestézia a management bolesti akútnych stavov. (HR)

11:10-12:00 Minimalizácia rizika peri-operatívnych fatalít. (AR)

12:00-13:10 obed

13:10-14:00 Peri-operačný management bolesti u malých zvierat. (HR)

14:00-14:50 Management bolesti u kompromitovaného pacienta.  (HR)

14:50-15:40 prestávka

15:40-16:30 Lokálna anestézia ako koncept balansovanej anestézie a analgézie, vrátane rizík a výhod. (AR)

16:30-17:20 Lokálna anestézia využiteľná v každodennej praxi (infiltrácia, kastrácia, interkostálny blok). (HR)

17:30-18:15 Plénum SAVLMZ

 

Nedeľa 4.12.2016

09:00-09:50 Blokáda periférnych nervov hlavy a hrudných končatín. (AR)

09:50-10:40 Lokálna anestézia panvových končatín. (AR)

10:40-11:10 prestávka

11:10-12:00 Pokročilé lokalizačné techniky pre lokálnu anestéziu. (AR)

12:00-13:00 obed