Chirurgické dni Dr. Juraja Fajnora
ANESTÉZIA V PRAXI SPOLOČENSKÝCH ZVIERAT
3. - 4. december 2016

Registrácia účastníkov Smolenice2016

On-line registrácia na kongres Chirurgické dni Dr. Juraja Fajnora je ukončená.

Ak máte záujem zúčastniť sa na tejto akcii, môžete sa registrovať priamo v čase konania kongresu. Vložné bude zvýšené o 15€ - príplatok za registráciu, resp. platbu na mieste. Kapacita prednáškovej sály je limitovaná, nemôžeme garantovať, že pre Vás bude ešte miesto.

Organizačný tím